MAKALELER
Çocuklarda iç ve dışa basma Çocuklarda iç ve dışa basma

Çocuklarda iç ve dışa basma
Doç.Dr.Abdullah Eren
           
•  Ayağın içe veya dışa dönüklüğü yürüyen çocuklarda ailelerin hekime başvurma nedenlerinin başında gelir.
•  Dönüklük: Tek veya çok seviyeli,basit ya da kompleks olabilir
•  İçe basma nedenleri

  1. 1 y = metatarsus adduktus
  2. 3-4 y = int. tibial torsiyon(tibial içe dönüklük)
  3. 6 y   = femoral anteversiyon

•        Dışa basma nedenleri

  1.  Kalçaların dış rotasyon kontraktürü 0-1 y
  2.  Femoral dışa dönüklük
  3.  Tibial dışa dönüklük

      Ayakta kalkaneovalgus(pesplanovalgus)

Başlangıçta anne karnında duruş konumuna bağlı alt ekstremitenin dışa dönüklüğü 2-3 yaşında yerini içe dönüklüğe bırakır. İçe-dışa basmada üç anatomik bölge değerlendirilmelidir. Ayak-Tibia-Femur. Rotasyonel sorunlar değerlendirilirken hasta yürürken gözlemle başlar. Yüzükoyun değerlendirme ile femoral rotasyon en iyi ölçülür.   Tibiaya ait rotasyonlar yüzükoyun muayenede;Uyluk Ayak Açısı,TMA değerlendirilir. Bu hastalarda dikkatli  bir nöromuskuler muayene yapılmalıdır. Asimetrik rotasyonlarda nöromuskuler hastalık ve kalça displazisi ekarte edilmelidir.Radyolojik değerlendirme AP-Lateral grafi ve BT ile yapılabilir

İçe basma yeni yürüyen çocuklarda O- bacak deformitesi ile birlikte görülebilir. Ayrıca Femoral iç rotasyon ve tibial dış rotasyonun birlikte olduğu deformiteler de vardır.

İçe basmada  kendiliğinden düzelme: femoral anteversiyonda yaklaşık 25°(40° den 16°),tibial iç rotasyonda yaklaşık 10°(5°den 15°) dir. Serebral Palsi gibi adele dengesizliğinin olduğu hastalarda kendiliğinden düzelme görülmez Femoral ve tibial dış rotasyonda da bu düzelmeler olmaz..Femoral dış rotasyonun femur üst uç epifiz kayması ve kalça osteoartriti ile ilişkisi vardır.Bu hastalar sportif aktivitelerde çabuk yorulurlar. Femoaral iç rotayonun ise böyle bir etkisi yoktur.Tibial iç rotasyonu olan çocuklar dış rotasyona göre sporda daha aktiftir.

Bu hastalarda cerrahi düzeltme tibial dış rotasyonda daha sık gerekir. Düzelteme için 8–10 yaş beklenmelidir. Tibiadaki düzeltmelerde supramalleolar seviye, Femurda ise subtrokanterik seviye tercih edilmelidir.

Copyright © 2012 Tüm Hakları Saklıdır. Prof.Dr. Abdullah Eren
design: