MAKALELER
 Çarpık Ayak:(Pes Ekino Varus)
Çarpık Ayak:(Pes Ekino Varus)
Doğuştan çarpık ayak tek ya da çift taraflı olabilir. Bu ayakların bir kısmı hakiki çarpık ayak olmayıp basit masajlarla düzelebilir. Hakiki çarpık ayaklarda doğumdan hemen sonra anne ve bebeğin birincil sağlık sorunları çözümlenir çözümlenmez. 6-7 kez tekrarlayan haftalık alçılarla düzelme sağlanır.%90 hastada tenotomi dediğimiz küçük bir müdahale gerkir.(Ponseti Yöntemi) Tedavinin başarısı aile...
[ devamı -> ]
 Serebral Palsi
Serebral Palsi
Beyinin oksijensiz kalması sonucu gelişen bir hastalıktır.Bu olay anne bebeğe hamile iken olabileceği gibi;doğum sırasında ve sonrasında gelişen çeşitli nedenlerle oraya çıkabilir.Hadise beyinde ilerleyici değildir.Ancak adelelerde gelişen istemsiz kasılmalar zamanla kemik ve eklemlerde şekil bozukluğuna yol açar.Bu da çocuğun temel ihtiyaçlarını karşılama zorluklarına yol açabilir.Tedavisinde Fizik Tedavi,...
[ devamı -> ]
 Spina Bifida(Myelomeningosel)
Spina Bifida(Myelomeningosel)
Hamilelik döneminde tanısı konulabilecek bir hastalıktır.Omurilikte farklı seviyelerdeki tulum derecesine göre hastalar alt ekstremitede değişen derecede güç kaybı ve idrar büyük abdest sorunları ile doktora gelirler.Ortopedik yaklaşım omurilik ve omrga sorunlarının tedavisi yanında alt ekstremitelerdeki şekil bozuluğunun giderilmesi ve cihaza uyumu sağlamaktır.Bazen ayak altında zor iyileşen yaralar...
[ devamı -> ]
Çocuklarda Dirsek Çevresi Kırıkları
Çocuklarda Dirsek Çevresi Kırıkları
 Çocuk dirsek çevresi kırıkları tanı ve tedavide başarısızlık halinde medikal ve hukuksal sorunlar yaratabilecek kırıklardandır. Bu sorunlar: suprakondiler humerus kırığında sıkı sargı sonucu gelişebilecek Volkman kontraktürü, ulna kırığı ile birlikte radius başı çıkığının anlaşılmaması, mediale kompresyon olan ayrılmamış suprakondiler humerus kırığında geç dönemde kubitus varus...
[ PDF indir -> ]
Çocuklarda iç ve dışa basma
Çocuklarda iç ve dışa basma
Çocuklarda iç ve dışa basma Doç.Dr.Abdullah Eren             •  Ayağın içe veya dışa dönüklüğü yürüyen çocuklarda ailelerin hekime başvurma nedenlerinin başında gelir. •  Dönüklük: Tek veya çok seviyeli,basit ya da kompleks olabilir •  İçe basma nedenleri 1 y = metatarsus adduktus 3-4 y = int. tibial torsiyon(tibial içe...
[ devamı -> ]
Çocuklarda suprakondiler humerus tip III kırıkların tedavisinde lateral ve medial girişimler ile cerrahi tedavi sonuçlarının fonksiyonel ve kozmetik açıdan karşılaştırılması
Çocuklarda suprakondiler humerus tip III kırıkların tedavisinde lateral ve medial girişimler ile cerrahi tedavi sonuçlarının fonksiyonel ve kozmetik açıdan karşılaştırılması
Amaç: Çocuklarda suprakondiler humerus tip III  kırıklarda    lateral ve medial giriflim ile cerrahi tedavi sonuçlar fonksiyonel ve kozmetik açıdan karşılaştırıldı Abdullah EREN, Afşar T. ÖZKUT, Faik ALTINTAŞ, Melih GÜVEN
[ PDF indir -> ]
Gelişimsel Kalça Çıkığı:
Gelişimsel Kalça Çıkığı:
  Kalça çıkığı ve yetersizliği yeni doğan ve çocukluk çağında görülen bir sorundur. Bazen tanın gecikmesi sonucu çocuklar topallayarak hekime gelirler.Çocuklarda kalça çıkığı; erken tanı ve uygun tedavi ile düzeltilebilir. Uygun tedaviden kasıt: Bu dönemde kalça kemiğini besleyen damarlarda zedelenmeye yol açmadan kalçanın nazik bir şekilde yuvasına     yerleşmesini sağlamaktır.Tedavi...
[ devamı -> ]
Gelişimsel Kalça Displazisi:(Yuva yetersizliği)
Gelişimsel Kalça Displazisi:(Yuva yetersizliği)
Kalça çıkığında görülen topallamayı burada göremeyiz.Bu nedenle uzun süre fark edilmeyebilir.Çok kere dize yayılan ağrılarla karşımıza gelirler.Bu nedenle sinsi bir hastalıktır.Bazen bel fıtığı ile de karıştırılabilir.Bu yetersiz kalça eklemleri erken kireçlenmede önemli bir yer tutar.Bu hastaların erken dönemde fark edilmesi ve  30 -35 yaşından önce tedavi edilmesi, erken kireçlenmeyi önler.Bu...
[ devamı -> ]
GKD DE ANTERİOR AÇIK REDUKSİYON
GKD DE ANTERİOR AÇIK REDUKSİYON
Doç.Dr. Abdullah Eren SB Göztepe EA Hastanesi II Ortopedi Kliniği   GKD tedavisinde açık redüksiyon kapalı yöntemlerle tedavide başarısızlık olması ya da kapalı yöntemlerle tedavinin olanaksız olduğu durumlarda gündeme gelir.  Tedavinin en önemli ilkesi nazik ve stabil redüksiyondur. Nazik redüksiyon kapalı yöntemlerle başarılamıyorsa ‘’zorla güzellik olmaz ‘’özdeyişi GKD tedavisi için de...
[ devamı -> ]
Perthes Hastalığı:
Perthes Hastalığı:
  Kalça ekleminin beslenme bozukluğu sonrası 2-12 yaş arasında topallama ile ortaya çıkan bir hastalıktır.Çocuklarda 7 günden fazla süren ağrı ve ateş olmaksızın topallama Perthes hastalığını düşündürmelidir.Bu hastalık deprem gibi şiddet farklıyla karşımıza gelir.Bazen ameliyatsız tedaviyle iyileşebilirken bazen de ameliyata rağmen iyileşme istenildiği gibi olmayabilir.Dünyada henüz tedavisi ile...
[ devamı -> ]
Pesplanus (Düz tabanlık)
Pesplanus (Düz tabanlık)
Düz tabanlık ya da taban çökmesi diye de bilinir.Yürümeye başlayan çocukta aileleri endişelendirir.Bu şekildeki çocuklarda takviye ve tabanlıklar işe yaramayacağı gibi çocuğun özgüvenini de sarsar.Doktorun ağrılı ve patolojik ayağı ayırt etmesi önemlidir.Ameliyat sınırlı sayıda hastaya gerekir. Patolojik Pesplanus Beyin felci ,kas ve sinir hastalıkları ya da doğumsal kemik anormallikleri ile...
[ devamı -> ]
Copyright © 2012 Tüm Hakları Saklıdır. Prof.Dr. Abdullah Eren
design: